Infrastrukturalne

Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia – faza II

Wartość kontraktu: 27,8 mln zł brutto
Termin realizacji: 22 miesiące

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
1) Przebudowa ul. Polskiej na odcinku od ronda z ul. Chrzanowskiego do Placu Gombrowicza wraz z tym placem oraz budowa nawierzchni drogowo-kolejowej od wiaduktu w Alei Solidarności do okolicy ronda ul. Polskiej z ul. Chrzanowskiego. Modernizacja będzie realizowana zgodnie z projektem budowlanym „Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia” wykonanym przez BP Wuprohyd Sp. z o.o. obejmującym m.in. :
• Przebudowę ul. Polskiej na odcinku od ronda z ul. Chrzanowskiego do Placu Gombrowicza wraz z tym placem
• Przebudowę torów kolejowych na odcinku od wiaduktu w Alei Solidarności do okolicy ronda ul. Polskiej z ul. Chrzanowskiego
• Budowę nawierzchni drogowo-kolejowej dostosowanej do przeładunku towarów ciężkim sprzętem portowym na odcinku od przejazdu w ul. Rotterdamskiej do okolicy rodna ul. Polskiej z ul. Chrzanowskiego
• Przebudowę uzbrojenia podziemnego: oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć energetyczna, sieć CO, sieć telekomunikacyjna
• Wyburzenie obiektów budowlanych przy ul. Polskiej 9 i 13 oraz budynku stacji transformatorowej
• Przebudowę ogrodzenia terenu portu wzdłuż ul. Polskiej od ul. Chrzanowskiego do Placu Gombrowicza
• Budowę parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Polskiej 9 i 13
2) Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Celnej 5 na podstawie projektu budowlanego BPBK SA. W tym :
• Budowa nawierzchni parkingu wraz z elementami małej architektury
• Przebudowa uzbrojenia podziemnego: oświetlenie parkingu, ciepłociągu, sieci wod-kan
3) Przebudowa ogrodzenia wzdłuż ul. Polskiej od ul. Rotterdamskiej do ronda z ul. Chrzanowskiego .

Za realizację inwestycji odpowiada Oddział Infrastruktury Regionu Północnego.

Data podpisania: 3 października 2011 r.
Data końca kontraktu: 3 sierpnia 2013 r.

  • Inwestor: Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 27,8 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011–2013
  • Kraj: Polska
  • Województwo: pomorskie
Wybrane realizacje