Infrastrukturalne

Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu DW nr 172

Wartość kontraktu: 16,9 mln zł brutto
Termin realizacji: 18 miesięcy

Zakres zadania dotyczącego realizacji odcinka I-II oraz II-IV obejmuje następujący zakres robót:

 • wykonanie nowego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej dł. 3,1 km,
 • budowę 4 skrzyżowań, w tym trzech typu rondo,
 • budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowę przepustów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • wzmocnienie podłoża kolumnami betonowymi.

Data podpisania umowy: 30.05.2011 r.
Okres realizacji:18 miesięcy

 • Inwestor: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Wykonawca: WPBP nr 2 Wrobis SA
 • Wartość kontraktu: 16,9 mln zł
 • Okres realizacji: w latach 2011–2012
 • Kraj: Polska
 • Województwo: zachodniopomorskie
Wybrane realizacje