Infrastrukturalne

Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie

Wartość kontraktu: 14,12 mln zł brutto

Nasze zadanie obejmowało:

  • budowę mostu zwodzonego nad śluzą południową wraz z dojazdami, przebudową urządzeń teletechnicznych, elektroenergetycznych, sanitarnych i remont budynku sterowni 
  • zagospodarowanie terenu nad śluzą północną wraz z rozbiórką mostu.
    Obiekt, który powstał nad śluzą południową - w miejscu mostu tymczasowego, ma długość 50 m, a jego nośność odpowie klasie C normy kl. A. 


Jest to bez wątpienia jeden z naszych najładniej usytuowanych kontraktów.

Budowa przeprawy w Przegalinie to część programu aktywizacji dróg wodnych na drodze wodnej E-70 – w projekcie „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Koszt inwestycji to ok. 16,8 mln zł, z czego 10 mln zł to pieniądze unijne. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnrgo Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 6 - „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, działanie 6.4. – „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”.
Za realizację budowy odpowiadał Oddział Infrastruktury, Regionu Północnego.
Data podpisania umowy: 20 kwietnia 2011 r.
Data końca kontraktu: 15 maja 2012 r.

  • Inwestor: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa
  • Wartość kontraktu: 14,12 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011–2012
  • Kraj: Polska
  • Województwo: pomorskie
Wybrane realizacje