Infrastrukturalne

Autostradowa Obwodnica Wrocławia - część II

Wartość kontraktu: 2058 mln zł brutto

Umowa na realizację zadania zawarta została 22 października 2008 roku.

Konsorcjum, które zrealizowało zadanie tworzyły 4 firmy: Mostostal Warszawa - partner (udział 30%), Strabag Sp. z o.o. - lider (udział 30%), Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o. - partner (udział 20%), Dywidag Bau GmbH - partner (udział 20%).

  • Inwestor: GDDKiA/Oddział Wrocław
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 2058,0 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2008–2011
  • Kraj: Polska
  • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje