Energetyczne

Instalacja odsiarczania spalin dla Ciepłowni Gliwice

Wartość kontraktu: 46,34 mln zł brutto

Umowa na realizację zadania zawarta została 12 lutego 2007 roku. Zakres prac objął wykonanie dwóch instalacji: jedna z nich dla trzech kotłów WP-70, natomiast druga dla dwóch kotłów WR-25. Instalacje wykonane zostały metodą wapienną suszenia rozpyłowego "Dry Scrubbing" w oparciu o technologię AMK Kraków.

  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  • Wykonawca: AMK Kraków S.A.
  • Wartość kontraktu: 46,34 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2007–2008
  • Kraj: Polska
  • Województwo: śląskie
Wybrane realizacje