Energetyczne

Gazowy kocioł wodny 140 MWt w zakładzie Tauron Ciepło w Katowicach

Wartość kontraktu: 109,47 mln PLN brutto
Termin realizacji: 20.12.2023

Przedmiotem umowy jest wykonanie od podstaw, w formule „pod klucz” obiektu stanowiącego nowy, kompletny kocioł gazowy o mocy znamionowej 140 MWt i mocy w paliwie ok. 150,5 MWt wykonany w technologii wodnorurowej, wraz z niezbędnymi budynkami, budowlami, urządzeniami budowlanymi, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, posadowionego w zakładzie wytwórczym w Katowicach.

Parametry kotła
Moc netto: 140 MW
Paliwo: gaz ziemny
Sprawność: 95% 
Ciśnienie pracy: 15 bar(g)
Temperatura wlotu wody: 60 °C
Temperatura wylotu wody: 110 °C

Szczegóły kontraktu
Wartość umowy: 109,47 mln PLN brutto
Termin realizacji: 20.12.2023
Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy
Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wynagrodzenia w formie gwarancji bankowej. 

Wybrane realizacje