Energetyczne

Dostawa, montaż i uruchomienie kotła odzysknicowego oraz montaż turbozespołu gazowego dla Synthos Dwory

Wartość kontraktu: 345,63 mln zł brutto
Termin realizacji: 30 miesięcy

9 czerwca Mostostal Warszawa, Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. sp.j. zawarły umowę na dostawę, montaż i uruchomienie kotła odzysknicowego oraz montaż turbozespołu gazowego.

W ramach zadania, Mostostal Warszawa wybuduje na terenie Synthos Dwory kluczową część inwestycji bloku gazowo parowego. W zakresie kontraktu Mostostal Warszawa zaprojektuje, wybuduje i uruchomi instalację składającą się z kotła odzysknicowego oraz niezbędną towarzyszącą infrastrukturę energetyczną m.in. cieplno – technologiczną, instalacyjną, p.poż, elektryczną i AKPiA. Poza dostarczoną technologią, Mostostal Warszawa zaprojektuje i wybuduje komplet niezbędnych budynków, sieci i instalacji podziemnych oraz dróg i placów wchodzących w skład inwestycji a także zabuduje dostarczoną przez firmę Ansaldo Energia turbinę gazową. Wydajność parowa kotła odzysknicowego wynosić będzie około 140 t/h. Dzięki inwestycji Synthos znacznie obniży emisję dwutlenku węgla związanego z wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej na potrzeby instalacji chemicznych. Nowo zabudowana turbina gazowa zapewni również dodatkową produkcję energii elektrycznej wyprowadzoną do sieci krajowej oraz podmiotów zewnętrznych zasilanych z sieci dystrybucyjnej Synthos.

Główne postanowienia umowy:
• Wartość umowy: umowa dwu walutowa obejmująca 315,01 mln PLN (brutto) oraz 6,77 mln EUR (brutto)
• Termin realizacji: 30 miesięcy od podpisania umowy. 
• Termin płatności: 30 dni.
• Okresy gwarancji: „podstawowy okres gwarancji” wynosi 24 miesiące z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne bloku kotła oraz turbozespołu gazowego; „rozszerzony okres gwarancji” wynosi 60 miesięcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne m.in. konstrukcji budowlanych, fundamentów, wykładzin chemoodpornych, zabezpieczeń antykorozyjnych, żaroodpornych i ognioodpornych, izolacji termicznej i akustycznej oraz innych elementów. 
• Zabezpieczenie należytego wykonania: w formie gwarancji bankowej, 10% wartości kontraktu netto. 

Wybrane realizacje