Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Razem dla natury

Mostostal Warszawa jest firmą odpowiedzialną społecznie, w której świadomość ekologiczna pracowników i firm współpracujących odgrywa dużą rolę. Strategia Spółki zakłada ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jednym z takich działań było wdrożenie i certyfikowanie, jako jednej z pierwszych firm budowlanych w Polsce, już w roku 1999 - Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001.  Aktualny, potwierdzony Audytem zewnętrznym certyfikat zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy został przedłużony do roku 2024. Mostostal Warszawa wypracował przez lata dobre praktyki zarówno proekologiczne jak i w obszarze bezpieczeństwa, które obowiązują w całej Grupie Kapitałowej. Spółka stale monitoruje i prowadzi świadomą gospodarkę na budowach: wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne; zużycie energii elektrycznej i wody; zużycie surowców i materiałów; ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych i komunalnych. W skali makro – dane te przekazywane są w ujęciu półrocznym do partnera strategicznego Spółki – hiszpańskiej firmy Acciona, która uwzględnia je w rocznym raporcie o zrównoważonym rozwoju – Dow Jones Sustainability Index, który publikowany jest na światowych rynkach giełdowych.