Przemysłowe

Zbiorniki magazynowe w Bazach Paliw w Boronowie i Rejowcu

Termin realizacji: 56 tygodni

4 grudnia 2019 r. Mostostal Warszawa SA i PERN podpisały umowę na budowę zbiorników w Bazach Paliw w Boronowie i Rejowcu.

Zadanie, które Mostostal Warszawa zrealizuje w ramach konsorcjum z Mostostalem Płock, obejmuje budowę zbiornika magazynowego o pojemności 10 tys. m3 w Bazie Paliw w Boronowie i dwóch zbiorników magazynowych o pojemności 32 tys. m3 w Bazie Paliw w Rejowcu.

Szczegóły umowy
Generalny Wykonawca: konsorcjum w składzie Mostostal Warszawa (lider), Mostostal Płock (partner)
Termin realizacji: 56 tygodni od daty podpisania umowy
Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Wybrane realizacje