Przemysłowe

Rozbudowa parku zbiornikowego w Gdańsku

Wartość kontraktu: 142,95 mln zł netto

W ramach rozbudowy parku zbiornikowego w Gdańsku powstały dwa zbiorniki, stalowe, spawane, dwupłaszczowe z dachem pływającym (pontonowo-membranowym), o osi głównej pionowej, monitoringiem szczelności dna z zabezpieczeniem wód gruntowych przed skażeniem, układem detekcji węglowodorów, sygnalizacji pożaru i układem pomiarowym poziomu, gęstości, temperatury, położenia dachu oraz sygnalizacji poziomu. Konsorcjum Mostostalu Płock i Mostostalu Warszawa wybudowało zbiorniki nr 19 i nr 20, służące do magazynowania ropy naftowej. Dzięki rozbudowie pojemność magazynowa bazy PERN w Gdańsku wzrosła z 900 tys. mdo 1,1 mln m3.

Zamawiający: PERN 
Generalny wykonawca: Mostostal Płock (lider) / Mostostal Warszawa (partner) 
Wartość kontraktu: 142,95 mln zł netto

Podstawowe dane techniczne zbiorników nr 19 i nr 20:

  • poj. nominalna/obliczeniowa: 100 000 m3/113 228 m3
  • średnica wewnętrzna płaszcza zbiornika: 80 m
  • średnica wewnętrzna osłony zbiornika: 84,2 m
  • wysokość zbiornika: 22,526 m
  • wysokość osłony: 18,724 m
Wybrane realizacje