Przemysłowe

Rozbudowa kompleksu TDI w Zakładach Chemicznych „Zachem" S.A. w Bydgoszczy

Wartość kontraktu: 5,73 mln zł brutto

Wykonanie rurociągów technologicznych, izolacji aparatów i rurociągów

  • Inwestor: Zakłady Chemiczne „Zachem"
  • Wykonawca: Mostostal Puławy S.A.
  • Wartość kontraktu: 5,73 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2002–2003
  • Kraj: Polska
  • Województwo: kujawsko-pomorskie
Wybrane realizacje