Przemysłowe

Hala produkcyjna w Świdnicy

Wartość kontraktu: 17,08 mln zł brutto
Termin realizacji: 5 miesięcy

Umowa na realizację zadania zawarta została 15 listopada 2006 roku. Prace projektowe trwały od 20 listopada 2006 do połowy stycznia 2007 r. Po ich zakończeniu rozpoczęły się prace budowlane, które prowadzone były przez 5 miesięcy.

  • Inwestor: Krause - Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o.
  • Wykonawca: Wrobis S.A.
  • Wartość kontraktu: 17,08 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2006–2007
  • Kraj: Polska
  • Województwo: dolnośląskie
Wybrane realizacje