Ogólne

Zespół usługowo-mieszkaniowy "Legnicka Park" we Wrocławiu

Umowa na realizację zadania zawarta została 10 maja 2006 roku. Zakres prac obejmował realizację obiektu o kubaturze 150 tys. m3 i powierzchni użytkowej 37,5 tys.m2. W obiekcie powstało 221 mieszkań, część biurowa oraz lokale usługowe.     

  • Inwestor: Energomontaż S.A.
  • Wykonawca: Wrobis S.A.
  • Wartość kontraktu: 24,89 mln zł
  • Okres realizacji: 2006 r. - 2007 r.
  • Kraj: Polska
  • Województwo: dolnośląskie
Wybrane realizacje