Ogólne

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w istniejącym zespole obiektów Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6

Kontrakt objął modernizację dwóch budynków Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku. W pierwszym z nich (nr 8), znalazł się nowoczesny oddział intensywnej terapii z 20 stanowiskami dla dzieci i młodzieży łącznie oraz blok operacyjny z 10 salami. Drugi obiekt pomieścił 120 łóżek, m.in. na oddziale chirurgii ogólnej z pododdziałem gastroenterologii i żywienia, neurochirurgii i kardiochirurgii dziecięcej.

Na wykonanie inwestycji składało się:

 • dokończenie robót budowlanych w istniejących obiektach i budynkach Szpitala oraz związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
 • wykonanie robót budowlanych dot. elewacji budynku KS,
 • wykonanie osłon ścian i narożników w systemie C/S,
 • dokończenie robót instalacyjnych (branża sanitarna, elektryczna i teletechniczna) wraz z niezbędnymi próbami, rozruchami i odbiorami,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej dla robót budowlanych i instalacyjnych,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów,
 • opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji i przeszkolenie użytkownika,
 • uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i innych pozwoleń,
 • uruchomienie instalacji C.O. w budynku nr 8 i budynku KS.

Data podpisania kontraktu: 3 listopada 2011 r.
Data zakończenia: październik 2012 r.
Lokalizacja: ul. Nowe Ogrody 1-6, Gdańsk

 • Inwestor: Zarząd Województwa Pomorskiego
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA/Block Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 21 mln zł
 • Okres realizacji: w latach 2011–2012
 • Kraj: Polska
 • Województwo: pomorskie
Wybrane realizacje