Ogólne

Zakład produkcyjny w Dzierżoniowie

Umowa na realizację zadania zawarta została 29 czerwca 2007 roku. Wrobisowi powierzono wykonanie projektu i budowę zakładu produkcyjnego "pod klucz" w Dzierżoniowie, leżącym w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Termin zakończenia prac to 12 stycznia 2008 roku.

  • Inwestor: Aalberts Idustries Polska Sp. z o.o.
  • Wykonawca: Wrobis S.A.
  • Wartość kontraktu: 13,42 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2007–2008
  • Kraj: Polska
  • Województwo: dolnośląskie
Wybrane realizacje