Ogólne

Zagospodarowanie Skweru Hoovera

Zagospodarowanie skweru Hoovera, którego podjęła się stołeczna spółka obejmować będzie demontaż istniejącego szaletu i wykonanie nowego, budowę pawilonu gastronomicznego oraz podziemnej sali wystawowej. Łączna powierzchnia kondygnacji naziemnej i podziemnej to 1309,1 m2. Warszawski Mostostal zajmie się również modernizacją nawierzchni placu, chodników, pochylni, schodów, urządzeń wodnych, ścian oporowych oraz murków kamiennych. Naturalne materiały, takie jak kamień, które wykorzystane zostaną podczas remontu skweru pozwolą na wpisanie go w architekturę modernizowanego obecnie Traktu Królewskiego. Prace potrwają do października 2008 roku. Umowa na realizację zadania zawarta została 17 września 2007 roku.

  • Inwestor: Zarząd Terenów Publicznych
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 22,6 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2007–2008
  • Kraj: Polska
  • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje