Ogólne

Wydział Architektury i Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Powierzchnia całkowita: 19 931 m2
Wartość kontraktu: 71 875 790,22 zł brutto
Termin realizacji: 18 miesięcy

Wydział Architektury i Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej to obiekt „niemal zero-energetyczny”, co oznacza, że energia jest pobierana z ziemi za pomocą pomp ciepła i ze słońca dzięki ogniwom fotowoltaicznym. Pozwala to uzyskać 80% energii potrzebnej do ogrzania budynku w zimę oraz ochłodzenia latem. Tym sposobem budynek uzyskuje również o połowę lepsze parametry niż wymaga tego Unia Europejska. Zgodnie z dyrektywą UE, od 2021 roku na terenie Unii Europejskiej mają być wznoszone wyłącznie budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię i zasilanie.

Umowa wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, obejmowała m.in. przekładkę kolektora DN 1000, konstrukcję i wykończenie obiektu (konstrukcja ze stropami grzewczo - chłodzącymi, dach atrium wsparty na dźwigarach o rozpiętości 40m z widoczną konstrukcją wsporczą atrium), instalacje elektryczne i niskoprądowe, rurowy powietrzny gruntowy wymiennik ciepła, instalacje sanitarne grzewcze, chłodnicze, wytwarzania i zrzutu ciepła, źródła ciepła i chłodu, wentylację mechaniczną ogólną i pożarową oraz instalację fotowoltaiczną. Wszystkie instalacje wewnętrzne (wentylacja, sanitarne, elektryczne) są natynkowe. Obiekt zaprojektowano z wysoko wydajnym i energooszczędnym wyposażeniem technicznym, w którym zapotrzebowanie na energię pierwotną nieodnawialną nie przekracza 50kWh/m²/rok. Wszystkie instalacje są spięte w jeden układ BMS (system zarządzania budynkiem), umożliwiając sterowanie układem oraz podgląd poszczególnych parametrów.

Nowy budynek Politechniki Poznańskiej, za którego realizację odpowiadał Mostostal Warszawa, jest oszczędny w formie. Wyróżnia go charakterystyczna prosta bryła. Wybudowano trzy kondygnacje nadziemne budynku, które mają wysokość dwunastu metrów. Zgodnie z zamysłem architekta Sławomira Rosolskiego projekt nawiązuje do proporcji Partenonu na Akropolu. Jednym z charakterystycznych elementów budynku WAWIZ jest atrium, spełniające rolę wewnętrznego dziedzińca. Na tym samym poziomie znajdują się również dziekanaty i administracje wydziałów. Podziemna kondygnacja jest przeznaczona na laboratoria, salę wykładniczo-wystawienniczą i parking.

Przedmiot umowy: kompleksowa realizacja zadania pt. „Budynek niemal zero-energetyczny Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarzadzania Politechniki Poznańskiej wraz z pracami projektowymi i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

Inwestor: Politechnika Poznańska
Wykonawca: Mostostal Warszawa (Lider) i Acciona Construcción S.A.(Partner)  
Termin realizacji: 18 miesięcy  
Wartość kontraktu: 58 435 601,79 zł netto/ 71 875 790,22 zł brutto

Podstawowe parametry techniczne:

Powierzchnia użytkowa: 15 523 m² 
Powierzchnia całkowita: 19 931 m² 
Powierzchnia terenu opracowania: 20 844 m² 
Powierzchnia zabudowy: 4 907 m² 
Kubatura: 69 931,87 m³ 
Liczba kondygnacji: 4 (w tym jedna podziemna)

Czerwiec 2018 r. - Praca wre!

Od jakiegoś czasu można już sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał przyszły budynek Politechniki Poznańskiej. Widać już innowacyjne elementy, m.in. instalacje unikalnego systemu grzewczego.

Wybrane realizacje