Ogólne

Wiadukty w Alejach Jerozolimskich w Warszawie

Prace polegały na całkowitej przebudowie wiaduktów drogowych nad torami PKP, długość wiaduktów 108,46 m.

  • Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 19 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2002–2003
  • Kraj: Polska
  • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje