Ogólne

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Umowa z Warmińsko-Mazurską Filharmonią im. F. Nowowiejskiego została podpisana 15 lipca 2009 r. przez Mostostal Warszawa SA, jako lidera konsorcjum z udziałem partnerów: Acciona Infraestructuras SA, Introl SA oraz Instal Białystok SA. 

Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie 23 marca 2011 r.
Nowy budynek filharmonii ma 12 631 tys. m kw. powierzchni całkowitej, 3 kondygnacje nadziemne i 2 podziemne. Wokół centralnie umieszczonej sali koncertowej dla 505 widzów (365 na parterze i 140 na balkonach), rozlokowano pomieszczenia związane z jej obsługą. Od strony frontowej usytuowano duży hall wejściowy z miejscem na recepcję, informację, kasy oraz część gastronomiczną. Pozostałe sekcje budynku zajmują pomieszczenia techniczne, garderoby, sale prób i szkoleń, biuro koncertowe oraz część hotelowa i administracyjna obiektu. Na poziomie "-1" zaprojektowano łącznik pomiędzy nową filharmonią i sąsiadującym budynkiem szkoły muzycznej, umożliwiający bezpośrednią komunikację pomiędzy obydwoma obiektami. Zespół architektoniczny składa się z różnych przestrzennie kubatur: bryły sali koncertowej, przeszklonego holu wejściowego i pozostałych bloków funkcjonalnych. Kubiczna forma sali koncertowej została wyróżniona z projektowanego budynku i zaakcentowana wysokością. Jej masywna struktura została skontrastowana z bryłą przeszklonego wejścia, w którym jest zatopiona.

  • Inwestor: Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.- lider/Acciona Infraestructuras S.A./Introl S.A
  • Wartość kontraktu: 54,86 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2009–2011
  • Kraj: Polska
  • Województwo: warmińsko-mazurskie
Wybrane realizacje