Ogólne

Trasa Siekierkowska - odcinek ul. Idzikowskiego - Wał Zawadowski w Warszawie. Zadanie IV

Prace obejmowały wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych oraz obiektów towarzyszących wzdłuż 4 km odcinka trasy. Kontrakt obejmował wykonanie następujących obiektów: estakady TE-1 o całkowitej długości 587 m, estakady TE-2 o całkowitej długości 276 m oraz wiaduktu TW-3 o całkowitej długości 59 m.

  • Inwestor: Gmina Warszawa Centrum
  • Wykonawca: Kosorcjum: Dromex S.A./ Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 433,8 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2000–2002
  • Kraj: Polska
  • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje