Ogólne

Terminal Lotniskowy Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach

Wartość kontraktu: 56,5 mln zł

Przedstawiciele Mostostalu Warszawa, 8 sierpnia 20014 r., podpisali z Zamawiającym umowę na realizację Terminala Lotniskowego Portu Lotniczego „Mazury”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:


1. budowę budynku terminala lotniskowego – 
Budynek portu lotniczego to hala o wymiarach 150x41,4 m i maksymalnej wysokości 11,92m. Pow. Całkowita 6 840m2 , pow. Użytkowa 6 333 m2 Kubatura 46 100m3, Budynek w części posiada 2 kondygnacje.
2. budowę wiaty technicznej z kotłownią olejową o pow. użytkowej 748,00 m2
3. budowę zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej
4. budowę parkingów dla samochodów osobowych, autokarów, parkingu dla VIP oraz 
5. budowę dojść i dojazdów
6. małą architekturę
7. zieleń

Gwarancja rękojmi – 36 miesięcy

Budowa to część projektu inwestycyjnego: pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013 [II]” w 76% finansowanego przez UE.

Lotnisko w Szymanach powstanie w miejscu dawnego lotniska wojskowego. Przed i w czasie II wojny światowej korzystało z niego lotnictwo niemieckie, a po jej zakończeniu polskie lotnictwo wojskowe. Od 1996 r. na mocy decyzji ministra obrony narodowej służyło potrzebom lotnictwa cywilnego. W latach 1998-2003 Port Lotniczy Szymany obsługiwał ruch samolotów pasażerskich, a liczba operacji lotniczych wahała się od 180 do 928 rocznie. Obecnie lotnisko nie prowadzi regularnych połączeń lotniczych.

 

  • Inwestor: Warmia i Mazury Sp. z o.o.
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 56,5 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2014–2015
Wybrane realizacje