Ogólne

Szkoła podstawowa na warszawskim Wilanowie

Wartość kontraktu: 59,09 mln zł brutto

6 listopada 2018 r. Mostostal Warszawa podpisał z Dzielnicą Wilanów Miasta Stołecznego Warszawa kontrakt na budowę szkoły podstawowej.

Szkoła podstawowa przeznaczona jest dla 750 uczniów. Szkoła posiada salą gimnastyczną, parking naziemny otwarty, boisko ze sztuczną nawierzchnią na dachu parkingu. Zadanie obejmowało również zagospodarowanie terenów przyległych wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Informacje nt. budynku szkoły
Liczba kondygnacji nadziemnych - 3
Powierzchnia całkowita nadziemna - 7057,34 m2
Powierzchnia całkowita łącznie - 7057,34 m2
Powierzchnia użytkowa - 6282,78 m2
Kubatura budynku - 29482,09 m3

Informacje nt. budynku hali sportowej i łącznika
Liczba kondygnacji nadziemnych - 2/4
Powierzchnia całkowita nadziemna - 2863,28 m2
Powierzchnia całkowita łącznie - 2863,28 m2
Powierzchnia użytkowa - 2451,02 m2
Kubatura budynku - 17125,92 m3

Informacje nt. parkingu i boiska
Liczba kondygnacji nadziemnych - 1
Powierzchnia całkowita nadziemna - 3558,29 m2
Powierzchnia całkowita łącznie - 3558,29 m2
Powierzchnia użytkowa - 3390,75 m2
Kubatura budynku - 5516,80 m3

Szczegóły dot. kontraktu
Wartość umowy: 59,09 mln PLN brutto.
Termin realizacji: do 30.09.2020
Okres gwarancji wynosi 84 miesiące (rękojmi 60 miesięcy)

Wybrane realizacje