Ogólne

Stan surowy pod budynek mieszkalny na terenie dawnych Browarów Warszawskich

Prace będą przebiegać na działce stanowiącej część obszaru dawnych Browarów Warszawskich. Ten teren zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego został przeznaczony pod zabudowę biurowo-mieszkalną. 

W ramach podpisanej umowy Mostostal Warszawa wykona stan surowy pod budynek mieszkalny, w którym znajdzie się 90 mieszkań, 6 lokali usługowych oraz garaż podziemny na poziomie -1. Część działki zajmują pozostałości fundamentów wcześniej stojących budynków. Od strony północnej posesja graniczy z budynkiem mieszkalnym na ulicy Chłodnej 41 i warsztatem samochodowym na ulicy Chłodnej 43. Wzdłuż przylegającej ulicy przebiegają liczne sieci uzbrojenia podziemnego, stąd konieczność zabezpieczenia wykopu, w tym również infrastruktury podziemnej. Warunki geotechniczne inwestycji nie wymuszają żadnych dodatkowych działań. Nie ma również konieczności wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Przedmiot umowy: Budowa stanu surowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, przy ulicy Wroniej i projektowanej ul. Krochmalnej w Warszawie

Inwestor: Echo Investment 
Wykonawca: Mostostal Warszawa 
Powierzchnia terenu: 2 886,45 m
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 4 439,70 m
Powierzchnia użytkowa: 8 924,74 m
Kubatura brutto: 39 810,18 m3 
Liczba kondygnacji

  • naziemnych: 5, 6, 7
  • podziemnych: 1

Ilość mieszkań: 90 
Wartość kontraktu: ok. 9 mln zł 
Dyrektor Kontraktu: Marek Ziach 
Kierownik Budowy: Marek Słowik

Wybrane realizacje