Ogólne

Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych we Wrocławiu

Budowa budynku Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych dla Politechniki Wrcoławskiej przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu.
Zadanie obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót budowlano-montażowych wszelkich branż budownictwa, robót rozbiórkowych, robót montażowych, usług budowlanych oraz dostawę maszyn i urządzeń dotyczących obiektu, tj. budynku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Dane techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy – 2 847 m2
Powierzchnia całkowita – 16 041 m2
Powierzchnia netto – 11 810 m2
Kubatura brutto – 65 625 m3
Ilość kondygnacji podziemnych: 1
Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 
Liczba użytkowników: ok. 570 osób

Data podpisania umowy: 3.06.2011 r.
Data zakońzcenia robót:  31.03.2013 r.

  • Inwestor: Politechnika Wrocławska
  • Wykonawca: WPBP nr 2 Wrobis SA
  • Wartość kontraktu: 55,9 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011–2013
  • Kraj: Polska
  • Województwo: dolnośląskie
Wybrane realizacje