Ogólne

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie

Powierzone nam zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych p.n.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hotelu typu „LIPSK” z przeznaczeniem na Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie wraz z wewnętrznymi instalacjami: gazową, wodno-kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej, c.o. z kotłownią gazową, instalacjami elektrycznymi wysoko i słaboprądowymi, oświetleniem terenu, budową parkingów i wjazdów wraz z budynkiem strażnika, oraz przebudową ulicy Osieckiego z włączeniem do ulicy Kantorowickiej, wraz z budową przyłączy kanalizacji deszczowej, zasilania energetycznego z dostosowaniem stacji TRAFO nr 2330 i przebudową linii kablowych nn ze stacji TRAFO, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej”.

  • Inwestor: Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA/ Acciona Infraestructuras SA/ Cezary Myśliński PHU - Partner
  • Wartość kontraktu: 25,36 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2010–2011
  • Kraj: Polska
  • Województwo: małopolskie
Wybrane realizacje