Ogólne

Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

TEATR MUZYCZNY IM. DANUTY BADUSZKOWEJ W GDYNI JEST JEDNĄ Z NAJWAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI NA POMORZU, NAJWIĘKSZĄ SCENĄ MUZYCZNĄ W KRAJU I DRUGIM CO DO WIELKOŚCI, PO TEATRZE WIELKIM W WARSZAWIE, TEATREM W POLSCE POD WZGLĘDEM LICZBY MIEJSC NA WIDOWNI. WIDOWNIE: DUŻA, NOWA I KAMERALNA, TO BLISKO 1600 MIEJSC!

Charakterystyka ogólna:

 • bryła rozbudowanego Teatru nawiązuje do istniejącej, ukształtowanej wachlarzowo formy budynku istniejącego,
 • elewacja od strony ul. Armii Krajowej została ukształtowana w formie falistej aluminiowej oszklonej ściany kurtynowej.

Aby przybliżyć skalę inwestycji, przytoczę zaledwie kilka liczb, które świadczą o jej rozmachu – mówi Małgorzata Uthof, Kierownik Kontraktu - W trakcie realizacji na budowie pracowało 226 podwykonawców i dostawców, podpisano 841 zleceń oraz umów na roboty budowlane. Zużyliśmy: około 5 tys m³ betonu i ponad 420 ton stali zbrojeniowej. Konstrukcja stalowa dachu waży 120 ton, do jej montażu użyliśmy jednego z największych żurawi w Polsce o udźwigu 450 ton. Łączna długość wszystkich kabli, przewodów elektrycznych i niskoprądowych wynosi 120 km. Obiekt oświetla 5 tysięcy źródeł światła.

Prace prowadzono w 3 etapach:

I Etap: roboty budowlane, wyposażeniowe i wykończeniowe:

 • realizacja Sali Kameralnej na 300 osób z pomieszczeniami dla widzów ( kuluary, szatnie, toalety)
 • Projekt sali kameralnej stwarza możliwość zmian pola gry scenicznej. Zastosowano trybuny teleskopowe, składane wraz z fotelami. Sala jest powiązana z istniejącymi garderobami dla aktorów i zapleczem technicznym teatru.
 • realizacja ciągów komunikacyjnych do Sali Kameralnej
 • przebudowa systemów instalacyjnych.

II Etap: roboty budowlane, instalacyjne, wyposażeniowe, wykończeniowe:

 • część centralna i lewe skrzydło Teatru z ciągami komunikacyjnymi do Małej Sali ( Malarnia)
 • rozbudowa Sali Głównej

Zaprojektowana została widownia główna w formie balkonu do 380 widzów wraz miejscami dla
osób niepełnosprawnych.
W wyposażeniu widowni sali głównej znalazły się: oświetlenie technologiczne sceny,
system nagłośnieniowy oraz mechanizacje sceny i zapadni fosy orkiestry

 • rozbudowa foyer Sali Głównej,
 • przebudowa holu wejściowego,
 • przebudowa elewacji północnej i podjazdu,
 • przebudowa systemów instalacyjnych Sali Głównej wraz z systemem akustycznym,
 • prace wykończeniowe.


III Etap: roboty budowlane, instalacyjne, wyposażeniowe i wykończeniowe, wyposażenie ruchome:
Objął budowę nowego dachu widowni Sali Głównej, ciągi komunikacyjne wokół Sali Głównej i małą architekturę.
Ponadto:

 • podnoszenie zapadni fosy orkiestry,
 • rozbudowaę lewego skrzydła Teatru,
 • elewację lewego skrzydła Teatru,
 • elewację południową,

Termin wykonania Inwestycji:
Rozpoczęcie: 08.11.2011 r.
Oficjalne otwarcie: 06.09.2013 r.

 • Inwestor: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
 • Wartość kontraktu: 58,2 mln zł
 • Okres realizacji: w latach 2011–2013
 • Kraj: Polska
 • Województwo: pomorskie
Wybrane realizacje