Ogólne

Rozbudowa Specjalistycznego Miejskiego Szpitala w Krakowie

Powierzchnia całkowita: 1 883,84 m2
Wartość kontraktu: 23 363 848,27 zł brutto

Specjalistyczny Miejski Szpital im. Gabriela Narutowicza w Krakowie zostanie rozbudowany celem utworzenia Centrum Diagnostyki, Leczenia i Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego i Gruczołów Dokrewnych. W ramach tego projektu placówka zyska nowoczesny kompleks bloków operacyjnych, składający się m.in. z sześciu sal operacyjnych. Dzięki inwestycji szpital zapewni pacjentom dostęp do większej liczby świadczeń, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo zdrowotne ludności, jak i komfort pracy personelu medycznego.

Roboty realizowane przez Mostostal Warszawa będą głównie skoncentrowane w południowej części budynku głównego szpitala. Umowa obejmuje przebudowę pomieszczeń V piętra w istniejącym skrzydle południowo-wschodnim i środkowym, rozbudowę V piętra skrzydła południowego o korytarz zewnętrzny, nadbudowę południowo-zachodniego fragmentu V piętra, budowę pomieszczeń maszynowni na VI piętrze, budowę dźwigów towarowych i dźwigu osobowego. Ponadto, nad kondygnacją V piętra w części skrzydła południowego zostanie wymieniony stropodach.

Przedmiot umowy: Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie

Inwestor: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Generalny wykonawca: Oddział Południowy Mostostal Warszawa
Powierzchnia całkowita pomieszczeń: 1 883,84 m2
Kubatura: 7 504,75 m³
Wartość kontraktu brutto: 23 363 848,27 zł
Kierownik Kontraktu: Paweł Stefanik

Wybrane realizacje