Ogólne

Rozbudowa oczyszczalni Fordon w Bydgoszczy (część 2)

Umowa na realizację zadania zawarta została 24 września 2007.

Zakres naszych prac obejmował budowę instalacji termicznego przekształcania osadów pochodzących z oczyszczalni Fordon i Kapuściska

  • Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A./Hansol EME Co.,Ltd.
  • Wartość kontraktu: 86 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2007–2010
  • Kraj: Polska
  • Województwo: kujawsko-pomorskie
Wybrane realizacje