Ogólne

Rozbudowa i przebudowa Zachodniopomorskiego Szpitala Specjalistycznego w Gryficach

Wartość kontraktu: 29,99 mln zł brutto
Termin realizacji: 30.10.2019

Zadanie, które realizował Mostostal Warszawa, obejmowało rozbudowę wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem. Zakres prac obejmował roboty budowlane wraz z instalacją gazów medycznych.

Zadanie: Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowej i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem Etap I – roboty budowlane wraz z instalacją gazów medycznych
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
Wartość umowy: ok. 29,99 mln PLN brutto
Data podpisania umowy: 20.08.2018
Termin realizacji: 30.06.2020
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości umowy

Mostostal Warszawa zrealizował w SPZZOZ w Gryficach również drugie zadanie, polegające na przebudowie pomieszczeń dla ośrodka hiperbarii w budynku przychodni na poziomie piwnic. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe, roboty budowlane i wykończeniowe.

Zadanie: Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni na poziomie piwnic dla ośrodka hiperbarii w SPZZOZ w Gryficach
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
Wartość umowy: ok. 4 mln PLN brutto
Data podpisania umowy: 28.06.2019
Termin realizacji: 30.10.2019

 

Wybrane realizacje