Ogólne

Rewitalizacja pofabrycznego kompleksu przy ul. Sienkiewicza 75/77 w Łodzi

Wartość kontraktu: 41,80 mln zł brutto
Termin realizacji: 27 miesięcy

1 czerwca 2021 r. Mostostal Warszawa zawarł z Urzędem Miasta Łodzi umowę na przebudowę 100-letniej Wigencji, pofabrycznego kompleksu przy ul. Sienkiewicza 75/77. Wartość umowy: 41,80 mln zł brutto.

Po zakończeniu przebudowy zabytkowe budynki fabryki "Wigencja" staną się nową siedzibą Centrum Sztuki Współczesnej dla Dzieci i Młodzieży, w budynku znajdzie się nowa siedziba teatru "Pinokio". Zmodernizowany kompleks będzie również wyposażony w dwie nowoczesne sale teatralne, przestronne foyer, pracownie twórcze, garderoby, sale edukacyjne oraz restaurację.

W kompleksie zrewitalizowanej "Wigencji" znajdzie się także przestrzeń dla stowarzyszeń artystycznych. Będą się w nim mieściły różnego typu warsztaty i pracownie. Powstanie biblioteka i księgarnia dla najmłodszych łodzian. Nie zabraknie też przestrzeni komercyjnych, takich jak restauracja, w której rodzice będą mogli wygodnie poczekać na swoje pociechy, a po zajęciach zjeść z nimi obiad.

Wnętrza "Wigencji" będą połączeniem industrialnego charakteru z nowoczesnością. Projekt przewiduje zachowanie niskiej hali z dachem szedowym oraz dobudowanie nowych obiektów. W ramach inwestycji powstanie również przebicie do OFF Piotrkowska. Będzie to ciąg pieszo-jezdny, pełniący również funkcję drogi pożarowej.

Projekt rewitalizacji "Wigencji" przewiduje nie tylko zachowanie istniejącej zieleni, ale również dosadzenie nowych drzew i krzewów. Posadzonych zostanie 10 klonów polnych Carnival, 5 klonów zwyczajnych "Crimson Sentry", 7 śliw wiśniowych "Pissardii", a 8 rosnących tam drzew zostanie przesadzonych zgodnie z projektem zazielenienia terenu. Posadzone zostaną również krzewy (Lilak Meyera), które zajmą łącznie powierzchnię 50 m kw. oraz byliny i trawy na powierzchni blisko 670 m kw.

Kompleks fabryczny "Wigencja" Maurycego Wohlmana i Adolfa Goldmana powstał w 1922 roku. Znajduje się na działce przy ul. Sienkiewicza 75/77 i jest wpisany do ewidencji zabytków.

Szczegóły zawartego kontraktu
• Wartość umowy: 41,80 mln zł brutto.
• Termin realizacji:
Zadanie 1 – 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
Zadanie 2 – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
• Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
• Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 5 % brutto wartości umowy wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowych.

Wybrane realizacje