Ogólne

Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie - Etap II - Budowa infrastruktury sportowej

  • hala widowiskowo – sportowa wraz z łącznikiem nadziemnym o pow. ~1577 m² i kubaturze ~19 957 m³,
  • boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej o pow. ~2 356 m²,
  • boiska o nawierzchni sztucznej, poliuretanowej o pow. ~2470 m²,
  • widownie trzyrzędowe ~1 000 miejsc,
  • ciągi pieszo-jezdne ~ 797 m²,
  • plac rekreacyjny z małą architekturą o pow. ~ 715 m².
  • Inwestor: Gmina Miasto Mrągowo
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa/Polcourt
  • Okres realizacji: w latach 2010–2012 r.
  • Kraj: Polska
  • Województwo: kujawsko-pomorskie
Wybrane realizacje