Ogólne

Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie - Etap II - Budowa infrastruktury sportowej

 • hala widowiskowo – sportowa wraz z łącznikiem nadziemnym o pow. ~1577 m² i kubaturze ~19 957 m³,
 • boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej o pow. ~2 356 m²,
 • boiska o nawierzchni sztucznej, poliuretanowej o pow. ~2470 m²,
 • widownie trzyrzędowe ~1 000 miejsc,
 • ciągi pieszo-jezdne ~ 797 m²,
 • plac rekreacyjny z małą architekturą o pow. ~ 715 m².
 • Inwestor: Gmina Miasto Mrągowo
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa/Polcourt
 • Okres realizacji: w latach 2010–2012 r.
 • Kraj: Polska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
Wybrane realizacje