Ogólne

Realizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych (A1, A2, A3)

Jako generalny wykonawca Wrobis zrealizował trzy wielorodzinne budynki mieszkalne wraz z garażami podziemnymi. Wykonał drogi dojazdowe do obiektów oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Zakres prac obejmował również zagospodarowanie terenu. Umowa na realizacje zadania podpisana została 24 stycznia 2008 roku.

  • Inwestor: Archicom Cadenza Hallera Sp. z o.o.
  • Wykonawca: Wrobis S.A.
  • Wartość kontraktu: 98,6 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2008–2010
  • Kraj: Polska
  • Województwo: dolnośląskie
Wybrane realizacje