Ogólne

Przedłużenie linii cumowniczej Nabrzeża Katowickiego w porcie w Szczecinie

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia było przedłużenie linii cumowniczej Nabrzeża Katowickiego w porcie w Szczecinie o 60 metrów, w postaci przystani dalbowej skaładającej z 4 dalb. Każda z dalb posadowiona jest na czterech palach żelbetowych w rurach stalowych Ø 1220/25 mm o długości 28 m i zwieńczona oczepem żelbetowym o wymiarach 5,0x5,0 m w rzucie i wysokości 2,2 m. Dalby są rozstawione co 15 m.
W ramach inwestycji został także wykonany pomost umożliwiający obsługę dalb, o konstrukcji stalowej i długości 104 mb, posadowiony na 20 palach rurowych wypełnionych żelbetem. Zostały wykonane roboty czerpalne związane z pogłębieniem akwenu przy nabrzeżu w rejonie przedłużonej linii cumowniczej do głębokości technicznej 10,5 m, uporządkowanie i umocnienie nasypem kamiennym brzegu Nabrzeża Zabrzańskiego oraz wykonanie linii energetycznej nn zasilającej oświetlenie na pomoście, dalbach cumowniczych i światła nawigacyjnego. Zostały wykonane roboty rozbiórkowe związane z rozbiórka istniejących 4-ch dalb wykonanych z profili IIIn.

Umowa podpisana dniu: 23.02.2011 r.

  • Inwestor: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa
  • Wartość kontraktu: 5,9 mln zł
  • Okres realizacji: 2011 r. 
  • Kraj: Polska
  • Województwo: zachodniopomorskie
Wybrane realizacje