Ogólne

Przebudowa, Rozbudowa i Nadbudowa Budynku Gminnego ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów

W ramach kontraktu dokonamy rozbiórki istniejącego od lat 70. budynku Ośrodka Kultury. W jego miejscu postawimy nowy, murowany parterowy i częściowo piętrowy obiekt, ze stropami prefabrykowanymi. Wykończymy wnętrze ośrodka oraz zadbamy o infrastrukturę zewnętrzną wraz z przyłączeniem mediów. 

Zakres robót:
1. Roboty budowlane
1.1 Roboty wyburzeniowe
1.2 Roboty konstrukcyjne fundamentów, ścian, stropów i dachu
1.3 Stolarka i ślusarka
1.4 Roboty wykończeniowe
1.5 Zagospodarowanie terenu

2. Roboty instalacyjne
2.1 Wodno-kanalizacyjne
2.2 Wentylacji mechanicznej
2.3 Grzewczo-chłodnicze
2.4 Instalacje elektryczne
2.5 Instalacja gazowa

3. Sieci strukturalne
3.1 Nagłośnienie
3.2 Instalacja CCTV
3.3 Instalacja SWiN
3.4 Sieć teleinformatyczna

4. Wyposażenie
4.1 Scena
4.2 Meble
4.3 Wyposażenie gastronomiczne kuchni 

Powierzchnia użytkowa: 1350 m²
Powierzchnia całkowita: 1505 m²
Powierzchnia zabudowy: 1468,32 m²
Kubatura: 10540,75m³

Wartość inwestycji:
-netto 7.982.664,34 zł
-brutto 9.818.677,14 zł 

Data podpisania umowy: 21 maja 2012 r.
Czas realizacji: 13 miesięcy (do października 2013 r.) 

  • Inwestor: Gmina Ujazd
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 9,82 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2012–2013
  • Kraj: Polska
  • Województwo: łódzkie
Wybrane realizacje