Ogólne

Proekologiczna myjna PKP Intercity we Wrocławiu

Wartość kontraktu: 34,18 mln zł brutto
Termin realizacji: 36 miesięcy

29 września 2020 roku Mostostal Warszawa i PKP Intercity podpisały umowę na zaprojektowanie i zbudowanie myjni automatycznej we Wrocławiu. Wartość umowy przekracza 34,18 mln zł brutto.

Myjnia automatyczna będzie obiektem całorocznym służącym do mycia zewnętrznego pociągów. Wyposażona będzie w oczyszczalnię ścieków z obiegiem zamkniętym wody technologicznej, pozwalającym na wielokrotne wykorzystywanie wody z mycia. Hala myjni będzie mieć długość ok. 200 metrów oraz zostanie wyposażona w portale samojezdne ze szczotkami i dyszami wzdłuż linii toru. Na dachu pomieszczenia technicznego myjni zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne budynku. Hala wyposażona będzie w system zbierania deszczówki i stanowisko do zabezpieczenia taboru przed oblodzeniem.

Szczegóły kontraktu
Wartość umowy: 34,18 mln PLN brutto
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy, na zastosowane materiały i urządzenia od 36 do 60 miesięcy oraz 25 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych.
Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% brutto wartości umowy wniesione w formie gwarancji bankowej.

Wybrane realizacje