Ogólne

Osiedle Zalesie w Krakowie

Wartość kontraktu: 44,5 mln zł brutto
Termin realizacji: 24 miesiące

Kontrakt zakładał kompleksową realizację inwestycji komunalnych budynków, w których znajdzie się łącznie ok. 350 lokali mieszkaniowych wraz z pomieszczeniami usługowymi (żłobek i biblioteka). Niepodpiwniczone bloki o wysokości maksymalnie czterech pięter znajdują się w dzielnicy VIII Dębniki przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie. Oprócz koncepcji urbanistyczno-architektonicznej samych obiektów Mostostal Warszawa miał również obowiązek zaprojektować i uzyskać Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej ulicy Zalesie.    

Zgodnie z założeniami inwestycja przebiegała etapami (formuła zaprojektuj i wybuduj). Liczba i rozplanowanie poszczególnych faz budowy leżała w gestii konsorcjum. Pojedynczy etap nie mógł jednak trwać dłużej niż 24 miesiące i musiał być zakończony oddaniem co najmniej jednego budynku, kompleksowo przygotowanego do użytku, wraz z pełnym zagospodarowaniem terenu oraz pozwoleniem na użytkowanie.

Zadanie pod pełną nazwą „Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J. K. Przyzby i ul. Zalesie w Krakowie” zakładało również:

  • doprowadzenie mediów,
  • pełne przygotowanie lokali mieszkaniowych do użytkowania, w tym wyposażenie w niezbędne urządzenia, elementy i składniki,
  • wykonanie infrastruktury towarzyszącej, w szczególności: oświetlenie, drogi osiedlowe, ścieżka rowerowa, parkingi, ogrodzony plac zabaw dla dzieci, tereny zielone wraz z uporządkowaniem istniejącej zieleni i nasadzeniem drzew.

Inwestor: Urząd Miasta Krakowa.

Wykonawca: Mostostal Warszawa (Lider) – Acciona Infraestructuras (Partner).

Wartość szacunkowa kontraktu: 44,5 mln zł brutto.

Liczba lokali: między 342 a 358.

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 14 340 m2.

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokali usługowych: 570 m2.

Termin realizacji: 2020 r.

7.06.2018 - Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji przez BGK i wizyta inwestora na budowie

7 czerwca odbyło się oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego II etapu inwestycji "Osiedle Zalesie". Tym razem BGK przekaże 7,5 mln zł na II etap osiedla gminnego Przyzby-Zalesie. Podobna umowa, dotycząca finansowego wsparcia BGK dla I etapu inwestycji, została podpisana przez Gminę Kraków pod koniec sierpnia w zeszłym roku. W ostatnich latach miasto w ramach programu budownictwa komunalnego wybudowało lub jest w trakcie realizacji blisko 600 mieszkań.

1.06.2018 - Dzień Dziecka na budowie!

Z okazji Dnia Dziecka, pracownicy Mostostal-u Warszawa budujący Osiedle Zalesie zaprosili na plac budowy swoje pociechy. Dzieci mogły dowiedzieć się, na czym polega praca ich rodziców, a także zwiedzić budowę, zjeść lody, pizzę oraz obejrzeć bajki w naszym biurze.

14-20.05.2018 - Tydzień Bezpieczeństwa w Budownictwie

W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w Budownictwie, pracownicy Mostostal-u Warszawa budujący Osiedle Zalesie zaprosili na plac budowy grupę 6-latków z Przedszkola Sióstr Duszy Chrystusowej z Krakowa. Przy tej okazji rozmawiano o sposobach zabezpieczenia człowieka wykonującego prace na budowie, zorganizowano wycieczę po budowie. Każde dziecko miało szansę usiąść w koparce oraz pobawić się w murarza!

Wybrane realizacje