Ogólne

Osiedle Mieszkaj w Mieście w Krakowie - etap 2.1

Wartość kontraktu: 34 251 537,02 zł netto
Termin realizacji: 18 miesięcy od momentu podpisania umowy

Według dług założeń osiedle Mieszkaj w Mieście (MWM) ma być samowystarczalną dzielnicą mieszkaniową o różnorodnej zabudowie i bogatej strukturze usług towarzyszących. Utworzy atrakcyjną lokalizację w Krakowie jako miejsce nowoczesne i zorientowane na człowieka oraz jego potrzeby. Za projekt jest odpowiedzialne studio architektoniczne Medusa Group.

Mostostal Warszawa zrealizuje etap 2.1, czyli budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego CE1 wraz z garażem podziemnym, usługami na parterze oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ulicy Katowickiej w dzielnicy Bronowice. W obiekcie znajdzie się 176 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni od 29 mdo 110 m2. Zakończenie budowy przewidziane jest na II kwartał 2018 r.

Nowy budynek zaprojektowany został w kształcie litery C, tworząc wewnętrzny dziedziniec z terenami zielonymi przeznaczonymi do wypoczynku mieszkańców, z placem zabaw i ogródkami lokatorskimi, należącymi do mieszkań znajdujących się na parterze. W północnej części obiektu będą usytuowane lokale usługowe połączone bezpośrednio z deptakiem rekreacyjnym. Wszystkie wejścia zostaną zlokalizowane od strony wewnętrznego dziedzińca.

 

Inwestor: Henniger Investment SA 
Wykonawca: Oddział Południowy Mostostal Warszawa SA 
Kierownik Kontraktu: Wojciech Mazur
Kierownik Budowy: Jan Boczar 
Projekt osiedla: Medusa Group 
Wartość kontraktu: 34 251 537,02 zł netto 
Termin realizacji: 18 miesięcy od momentu podpisania umowy

Wybrane realizacje