Ogólne

Osiedle Espresso w Warszawie - etap IV

Powierzchnia całkowita: 21 148,7 m2 Ilość mieszkań: m2
Wartość kontraktu: 32 400 000 zł netto
Termin realizacji: 22 miesiące wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Kontrakt obejmował budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych z powierzchnią biurową i usługową oraz podziemnym garażem, w tym drogi dojazdowe oraz infrastrukturę towarzyszącą. Projekt został zrealizowany na działce u zbiegu ulicy Jana Kazimierza i Hubalczyków w dzielnicy Wola. Jest to budynek w zabudowie kaskadowej, od 4 do 9 pięter. Znajduje się w nim 5 klatek, 135 mieszkań, 11 lokali usługowych oraz dwupoziomowy podziemny garaż na 168 samochodów. Podziemny parking zajmuje 98% terenu działki, co wymagało dobrego zorganizowania pracy na terenie budowy.

Osiedle Espresso jest miejscem dla młodych i dynamicznych ludzi. Według koncepcji pasy zieleni są w większości dostępne, wyposażone w ławki i system oświetlenia gruntowego. Przestrzeń wypoczynkową dla osób starszych zaplanowano w sąsiedztwie wewnętrznych ścieżek komunikacyjnych, oddzielonych zielonymi pasami. Cały obszar jest oświetlony lampami wolno stojącymi i gruntowymi. Ze względu na warunki słoneczne, plac zabaw dla dzieci jest położony w zachodniej części działki na wewnętrznym pasie zieleni dzielonym z kompleksem.


Inwestor: Ronson Espresso Sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
Kierownik kontraktu: Andrzej Kubiak
Kierownik budowy: Grzegorz Szymborski
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 226,52 m2
Powierzchnia całkowita: 21 148,7 m2
Ilość mieszkań: 135
Ilość lokali usługowych: 11
Liczba miejsc parkingowych: 168 
Wartość kontraktu: 32 400 000 zł netto 
Termin realizacji: 22 miesiące wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Wybrane realizacje