Ogólne

Odnowa drogi krajowej nr 70

Zakres prac objął odnowę drogi krajowej nr 70 wraz z przebudową przepustów na odcinkach: Łowicz - Skierniewice i Wola Pękoszewska - Huta Zawadzka.

  • Inwestor: GDDKiA - Oddział Łódź
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 23,92 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2009 r.
  • Kraj: Polska
  • Województwo: łódzkie
Wybrane realizacje