Ogólne

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa internatu sportowego „Zakopane” wraz z infrastrukturą techniczną w COS OPO w Zakopanem

Kontrakt objął całościowy remont internatu. Mostostal Warszawa nadbudował jedną kondygnację, w której znalazło się 30 pokoi hotelowych, rozbudowana została sala restauracyjna oraz dobudowane (nad istniejącą piwnicą) pomieszczenia zaplecza kuchni i sala konferencyjna. W sumie obiekt posiada 97 pokoi w tym 10 pokoi hiperbarycznych w których możliwa jest symulacja warunków wysokogórskich do poziomu 6 000 m npm.

Data podpisania umowy: 27 września 2011 r.
Termin realizacji umowy: 10 stycznia 2013 r.

Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy : 2 000 m2
powierzchnia całkowita: 8 943 m2
powierzchnia użytkowa: 7 464 m2
istniejąca część budynku: 5 156 m2
nadbudowa – hotel: 1 721 m2
rozbudowa - sala konferencyjna i zaplecze kuchnii: 586 m2
kubatura brutto: 37 680 m3

Szczegółowy zakres robót budowlanych:

Przebudowa: przebudowa pomieszczeń hotelowych, rozbiórki, przebudowa i dobudowa klatek schodowych, wzmocnienie elementów konstrukcyjnych żelbetowych (belek, słupów, stropów) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, wzmocnienie istniejących ścian osłonowych i ponowne wymurowanie nowych wraz z ociepleniem wełną mineralną, wykonanie elewacji z paneli włókno-cementowych, przebudowa ścian działowych, wykonanie izolacji zewnętrznej ścian poniżej poziomu gruntu.

Rozbudowa restauracji: wykonanie konstrukcji zabudowy tarasu, elewacji, przykrycie dachem jednospadowym pokrytym blachą tytanowo-cynkową.

Nadbudowa piętra: na nowej płycie żelbetowej wykonanej na nowym ruszcie stalowym posadowionym na istniejącym budynku i od strony południowej na nowo wykonanych ścianach i słupach żelbetowych dobudowanej żelbetowej klatki schodowej w miejsce zdemontowanej starej stalowej, a od strony północnej na nowych żelbetowych słupach nośnych, wykonanie ścian działowych, więźby dachowej drewnianej, pokrycie dachu – blacha aluminiowa.

Dobudowa sali konferencyjnej i zaplecza kuchni: oparta na konstrukcji istniejącego zaplecza kotłowni, wykonanie elewacji, przeszkleń, dach o konstrukcji z drewna klejonego z pokryciem z blachy tytanowo-cynkowej.

Zakres robót instalacyjnych: przebudowa: instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, instalacji elektrycznych, odgromowych, teletechnicznych, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, instalacji sygnalizacji pożarowej oraz wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjnej, restauracji i części nadbudowy, wykonanie systemu hipoksji, symulującego warunki panujące na dużych wysokościach nad poziomem morza (powietrze o zmiennej zawartości tlenu) w 10 pokojach na kondygnacji nadbudowy i salce treningowej na parterze, wykonanie systemu odwodnienia wokół budynku, wykonanie przekładkek rurociągów magistrali c.o., c.w.u. i z.w.u.

  • Inwestor: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem (ul. B. Czecha 1, 34-500 Zakopane),
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 25,91 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011–2013
  • Kraj: Polska
  • Województwo: małopolskie
Wybrane realizacje