Ogólne

Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu, MODLAB

W Katowicach zlokalizowane zostały: Zespół Laboratoriów i Pracowni Dydaktycznych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Zespół Pracowni Dydaktycznych Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii.
W Sosnowcu natomiast powstał Zespół Laboratoriów i Pracowni Dydaktycznych Wydziału Nauk o Ziemi.

Kontrakt finansowany był ze środków publicznych w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Data podpisania umowy: 21 grudnia 2011 r.
Termin realizacji: 31 lipca 2012 r.

  • Inwestor: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Sosnowcu
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa
  • Wartość kontraktu: 22,6 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011–2012
  • Kraj: Polska
  • Województwo: śląskie
Wybrane realizacje