Ogólne

Magazyn śruty i zbóż przy Nabrzeżu Śląskim na terenie ZMPG SA w Gdyni

Wartość kontraktu: 25,7 mln zł

Mostostal Warszawa oddał do użytku czterokomorowy magazyn zbożowy o pojemności 60 tysięcy ton w Porcie Gdynia przy Nabrzeżu Śląskim. Inwestycja o wartości 26 milionów złotych, ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności gdyńskiego terminalu masowego.

W nowo wybudowanym obiekcie magazynowym, stanowiącym zasadniczą część bazy paszowo - zbożowej na terenie Morskiego Terminalu Masowego Gdynia, przechowywana będzie śruta sojowa - podstawowy element służący do produkcji pasz. W ramach inwestycji przebudowano także istniejący magazyn zbożowy, tak by zapewnić płynne funkcjonowanie obu obiektów.

Zespół urządzeń transportujących śrutę, czyli przenośniki taśmowe, kubełkowe i łańcuchowe wraz z wieżą technologiczną, z dwoma wagami przesypowymi, pozwalają na uzyskanie wydajności dwóch linii technologicznych przy rozładunku statku sięgającej nawet 1 200 ton na godzinę. Natomiast każde ze stanowisk załadunku, wyposażone w wagi zbiornikowe i rękawy załadunkowe wraz z filtrami absorbującymi pyły, pracuje z wydajnością 300 ton na godzinę. Stworzona w pobliżu nowego obiektu linia technologiczna, do załadunku i opróżniania magazynu, jest przyjazna dla środowiska, bowiem na wszystkich taśmociągach w punktach zrzutu śruty zainstalowane zostały filtry ograniczające pylenie. W nowym magazynie prowadzony jest również pełen monitoring procesu technologicznego – uruchamianie i kontrolowanie pracy urządzeń następuje z centrum dyspozytorskiego za pośrednictwem komputera.

  • Inwestor:Port Morski Gdynia S.A.
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 25,7 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2013 r. - 2015 r.

 

Wybrane realizacje