Ogólne

Magazyn paliw i smarów (MPS-1) w Powidzu

Po stronie Mostostal Warszawa kontrakt będzie realizował Oddział Zachodni, Przemysłu i Ochrony Środowiska pod dyrekcją Marzeny Witkowskiej. W zakresie prac objętych umową mieszczą się przede wszystkim roboty budowlano-montażowe obiektów tworzących skład MPS-1 wraz z dostawą elementów instalacji paliwowych wskazanych przez Zamawiającego. Oprócz tego, konsorcjum będzie odpowiedzialne za przygotowanie terenu inwestycji, w tym wycinki drzew oraz nasadzenia zastępcze, czy też demontaże istniejącej infrastruktury kompleksu magazynowego w Powidzu. Konsorcjum jest również zobowiązane świadczyć usługi towarzyszące, aby przekazać do eksploatacji w pełni funkcjonalny obiekt.

Przedmiot umowy: Budowa i modernizacja składu MPS 1 w Powidzu

Zamawiający: Skarb Państwa – Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentowany przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Wykonawca: Mostostal Warszawa (lider) i Mostostal Płock (partner)

Wartość umowy:  33 199 953,26 zł brutto

Wybrane realizacje