Ogólne

Kryty tor kolarski w Pruszkowie koło Warszawy

Prace obejmowały kompleksowe wykonanie obiektu o powierzchni użytkowej 15,5 tys. m2, kubaturze 255 tys. m3. Głównym ustrojem nośnym sali są kratowe łuki poprzeczne o zmiennej rozpiętości - od 31 m u szczytu budynku do prawie 100 m na środku obiektu. Rzut dachu przypomina elipsę o średnicach 100 m i 116 m. maksymalna wysokość obiektu w kalenicy świetlika to 32 m. Długość toru kolarskiego wynosi 250 m, a widownia pomieści trzy tysiące osób.

  • Inwestor: Polski Związek Kolarski
  • Wykonawca: Mostostal Puławy S.A.
  • Wartość kontraktu: 41 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2003–2006
  • Kraj: Polska
  • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje