Ogólne

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22

Wartość kontraktu: 39,25 mln zł brutto

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 to pomysł na wspólną przestrzeń, która ma zapewnić techniczne i organizacyjne warunki do pracy, nauki czy spędzania wolnego czasu dla różnych środowisk: startupów i mikroprzedsiębiorstw, grup twórczych, organizacji społecznych, mieszkańców i grup nieformalnych, każdego, kto jest zainteresowany rozwijaniem swej aktywności. Udział w funkcjonowaniu Klastra będzie miał też samorząd. Planuje się, że swoją siedzibę w nowej przestrzeni będą miały miejskie instytucje odpowiedzialne za wspieranie inicjatyw społecznych, dialog i współpracę z organizacjami społecznymi. Klaster powstał w oparciu o dwa istniejące budynki magazynowe przy ul. Zabłocie, w rejonie torów kolejowych.

Szczegóły kontraktu
Wartość umowy: 39,25 mln zł brutto.
Termin realizacji: 30.06.2022.
Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Maksymalny okres rękojmi wynosi 84 mc-e.
Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej.

Wybrane realizacje