Ogólne

Kampus dla Uniwersytetu w Białymstoku

Wartość kontraktu: 168,7 mln zł

Białostocki Kampus przy ul. Ciołkowskiego zrealizowany przez Mostostal Warszawa SA to największa, składająca się z kilku etapów inwestycja w historii tej uczelni. W ramach budowy powstało 5 budynków o łącznej kubaturze 231.131,96 m³ (po zmianie bud. Matematyki) oraz powierzchni użytkowej 30.030,30 m² wraz z parkingami i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Nowopowstałe budynki odpowiadają współczesnym standardom i wymogom dydaktycznym na najwyższym poziomie. Nowoczesna forma obiektu, nawiązuje do naturalnego otoczenia jakim jest sąsiadujący z terenem uczelni las. Kampus został zaprojektowany przez prof. Marka Budzyńskiego, znanego polskiego architekta, autora projektów m.in. Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, stołecznego gmachu Sądu Najwyższego, czy Opery Podlaskiej w Białymstoku. Podobnie jak w innych pracach prof. Budzyńskiego, tak i w budynkach białostockiej uczelni dominują charakterystyczne motywy tj. stal, szary beton architektoniczny czy szkło. Dodatkowo dachy i ściany pokryte są roślinnością. Do nasadzeń wokół obiektów wykorzystano ponad 8 tys. krzewów i 200 drzew. Dodatkowo na terenie inwestycji zrealizowano liczne strumyki i stawy, które oprócz funkcji ozdobnej pełnią rolę systemu odprowadzenia wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Układ wodny przystosowany jest do retencji, infiltracji, rozsączania i odparowywania wód opadowych. Zasilany jest przez wody deszczowe oczyszczane na zasadzie mechaniczno-biologicznej (żwir, roślinność, studnia osadnikowa).

W nowo wybudowanym miasteczku akademickim swoje siedziby mają: Wydział Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym, Instytuty Chemii i Biologii (w tym Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze) oraz Wydział Fizyki. Powstało także Uniwersyteckie Centrum Kultury, a w nim sala koncertowa i kawiarnia.


Centralnym miejscem Kampusu jest Plac Syntezy z ogromną, artystycznie popękaną i podświetlaną kulą, która symbolizuje Wielki Wybuch. Wokół placu rozmieszczone są budynki poszczególnych wydziałów. Każdy z nich ma charakterystyczny dla danej dziedziny nauki element, np. na dziedzińcu Instytutu Chemii jest to metalowy model struktury DNA ssaków, natomiast Wydziału Fizyki - wahadło Focaulta, które wprawione w ruch, zmienia swoją pozycję wraz z obrotem Ziemi. Z każdego z budynków jest również bezpośredni dostęp do wewnętrznych dziedzińców pokrytych zielenią.
Część kampusu, którą zajmie Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Myrchy, będzie również otwarta dla mieszkańców miasta, gdzie każdy będzie mógł przyjść i obejrzeć zasoby tamtejszego muzeum, a w nim m.in. zwierzęta występujące w lasach regionu białostockiego.


Kampus Uniwersytetu Białostockiego w liczbach:
Parametry budynku: 
• powierzchnia użytkowa – 30.030,30 m²
• kubatura – 231.131,96 m³
• ilość wbudowanego betonu - 24 477 m³
• stali zbrojeniowej – 2 309 t
• konstrukcyjnej – 300 t
• stali nierdzewnej – 160 t
• powierzchnie przeszklone fasad i świetlików – 5200 m²
Zestawienie powierzchni:
• powierzchnia terenu inwestycji – 70.000 m²
• powierzchnia zabudowy – 22.245,66 m²
• powierzchnia dróg – 10.900 m²
• powierzchnia parkingów – 6.300 m²
• powierzchnia chodników – 1.500 m²
• powierzchnia zieleni – 44.000 m² w tym:
- na gruncie – 34.500 m²
- na dachach – 9.400 m²
• Powierzchnia dachów zielonych – 9 400 m²

 

  • Inwestor: Uniwersytet w Białymstoku/Grontmij Polska Sp. z o.o. (inwestor zastępczy)
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 168,7 mln zł
  • Okres realizacji: 2011 r. - 2014 r.
Wybrane realizacje