Ogólne

Hotel i budynek biurowy we Wrocławiu

Wartość kontraktu: 23,80 mln EUR netto
Termin realizacji: 15.12.2022 r.

18 czerwca 2021 r. Mostostal Warszawa podpisał z Vastint Poland Sp. z o.o umowę na wybudowanie hotelu i budynku biurowego we Wrocławiu. Wartość kontraktu: 23,80 mln EUR netto.

Vastint Poland jest częścią Grupy Vastint, międzynarodowej organizacji działającej na europejskim rynku nieruchomości od ponad 30 lat. Filary działalności spółki to zarządzanie portfelem nieruchomości oraz rozwój projektów biurowych, mieszkaniowych i hoteli na terenie całej Polski. 

O projekcie

Budynek biurowy 
Powierzchnia całkowita: 27 768 m2
Konstrukcja:
• 6 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne
• Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana słupowo ryglowa
• Na kondygnacjach powtarzalnych prefabrykowane płyty stropowe
• Monolityczny rdzeń instalacyjno komunikacyjny
• Kondygnacje podziemne w systemie białej wanny
Architektura:
• Dach płaski na budynku i dach zielony na stropie garażu podziemnego
• Szklana fasada

Hotel
Powierzchnia całkowita: 7 656 m2
Konstrukcja:
• 7 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemne
• Typowa kondygnacja składająca się z prefabrykowanych modułów
• Monolityczny rdzeń instalacyjno komunikacyjny
• Kondygnacje podziemne w systemie białej wanny
Architektura:
• Dach płaski na budynku i dach zielony na stropie garażu podziemnego
• Szklana fasada

Szczegóły kontraktu
• Wartość umowy: 23,80 mln EUR netto (równowartość 108,30 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 18 czerwca 2021 r. w wysokości 1 EUR = 4,5503 PLN).
• Termin realizacji: 15.12.2022.
• Termin płatności: 21 dni.
• Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 2,2 mln EUR w formie gwarancji bankowej.

Wybrane realizacje