Ogólne

Galeria Handlowa Galaxy w Szczecinie

Termin realizacji: kwiecień 2017 r.Wartość kontraktu:

Budynek Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy powstał w 2003 r. w obrębie dzielnicy centralnej Szczecina. Obecnie jest to drugie co do wielkości centrum handlowe w mieście, a po rozbudowie stanie się jednym z największych obiektów tego rodzaju w Polsce. 

W ramach zaplanowanej rozbudowy powstał czterokondygnacyjny budynek z podziemnym garażem. Łącznie kierowcy mają do dyspozycji 1500 miejsc parkingowych. Część handlowa Centrum poszerzyła się o blisko 17 000 m2. W efekcie w ofercie nowego Galaxy znalazło się ponad 200 sklepów różnych branż. Istniejąca galeria handlowa została połączona dwupoziomowym pasażem z nowowybudowanym obiektem.

W ramach prac przewidziano: dokumentację wykonawczą, rozbiórkę części istniejącego obiektu, a także stan surowy i część prac instalacyjnych rozbudowy obiektu wraz z uzyskaniem niezbędnych zmian decyzji pozwolenia na budowę. W zakresie robót mieściło się zarówno wykonanie instalacji podposadzkowej w kondygnacji podziemnej, zapewnienie drogi ewakuacyjnej z istniejącego budynku od strefy dostaw, jak i prace związane z instalacjami elektrycznymi, w tym m.in. usunięcie kolizji energetycznej, wykonanie kanału kablowego w funkcjonującym budynku.

Projekt zakładał także wzmocnienie podłoża gruntu z wykorzystaniem kolumn CMC. Część podziemna zrealizowana zostanie w wykopie szerokoprzestrzennym. Od strony południowej, i częściowo również od zachodniej, Budynek został osadzony na płycie fundamentu, w której znajdą się przegłębienia na słupy. 

W zamiarze inwestora rozbudowane Galaxy ma pełnić funkcję ośrodka stanowiącego miejsce spotkań dla mieszkańców Szczecina i regionu.

Inwestor: Echo Investment S.A. 
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa SA
Projektant:  Open Architekci Sp. z o.o.
Termin realizacji: kwiecień 2017 r.
Wartość kontraktu:  28 875 000 zł

Wybrane realizacje