Ogólne

Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem

Powierzchnia trybun: 1603,74 m²; kubatura: 3620 m³
Powierzchnia budynku klubowego, pawilonów i budynku biurowego: 2704,19 m²; kubatura: 10 482,9 m³
Powierzchnia boisk (główne, treningowe, bieżnia): 27 764, 59 m²

Data zawarcia umowy: 02.03.2010 r.

  • Inwestor: Gmina Miasto Brzeg
  • Wykonawca: Wrobis SA / Tamex Obiekty Sportowe / Energy Investros Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: 29,5 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2010-2010
  • Kraj: Polska
  • Województwo: dolnośląskie
Wybrane realizacje