Ogólne

Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Zduńskiej Woli

Wartość kontraktu: 39,04 mln zł brutto

Zadanie obejmowało budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zduńskiej Woli - krytej pływalni. Basen powstał przy ul. Kobusiewicza. Obiekt zaprojektowano w taki sposób, by spełniał on zarówno potrzeby związane z uprawianiem i promocją sportu, jak i był atrakcyjnym miejscem zabaw dla najmłodszych mieszkańców miasta. Oprócz basenu sportowego o wymiarach 25x16 m, w centralnej części obiektu została umieszczona niecka rekreacyjna z wieloma atrakcjami: dziką rzeką, grotą sztucznej fali, leżankami z masażami, masażami poziomymi i pionowymi, ławeczkami, gejzerem powietrznym. W odrębnej, wydzielonej części basenu o wymiarach 6x12,5 m zaprojektowano ruchome dno, które pozwoli na wielofunkcyjne użytkowanie tej części basenu – naukę pływania dla różnych grup wiekowych, zajęcia rehabilitacyjne, treningi itp. W pobliżu niecki rekreacyjnej umieszczono baseny z hydromasażem oraz miejsca wypoczynku na leżakach. Zaprojektowano również obszar dla dzieci, w którym będzie znajdował się brodzik oraz wodny plac zabaw z kilkoma atrakcjami. Goście Centrum będą mogli skorzystać również ze strefy SPA, która została zaprojektowana jako niezależny kompleks z wyposażeniem saunowym i wypoczynkowym.

Prace były realizowane w konsorcjum, którego liderem był Mostostal Warszawa, a członkiem firma Sanell Sp. z o.o.

Data podpisania umowy: 18.09.2018
Wartość umowy: 39,04 mln PLN brutto
Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury
Okres gwarancji wynosi: 60 miesięcy
Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy

Wybrane realizacje